nachhaltigkeit

Чиста Животна Средина / Одржливост

Дискусиите за чиста средина и нивно одржување носат неизвесност, но и размислување. Бидејќи ние како компанија обработуваме пластика, размислувавме како ќе реагира животната средина. Како резултат, долго време се занимаваме со алтернативни материјали со цел заштита на животната средина. Во 2011 година, ние бевме првиот производител што презентиравме PLA профил за цени. Во Австрија, нашиот асортиман вклучува производи со етикетата „Био-логика“, сите изработени од природни материјали базирани на пластика,повеќе од шест години. Иако побарувачката во тоа време сè уште беше мала, ние останавме лојални на темата и продолживме да ја прошируваме понатаму.
 

1. Производи

Со цел да ви обезбедиме подобар преглед, воведовме етикетирање на производи, што сакаме да ви го претставиме подолу:
rena

Рензел натур

Производите со овој заштитен знак се изработени од природни и обновувачки материјали. Покрај класичните материјали како дрво и хартија, во постојана потрага сме по други материјали кои не ја загадуваат природата.
recycled

Рециклиран Материјал

Продукти со овој заштитен знак се изработени од пластичен рециклиран отпад. ВКФ Рензел постојано врши проверки во која област рециклираниот материјал каде би се употребил. Ова заштитува ресурси и дава повеќекратна употреба.
naturbelassen

Природна Презентација

Производи со овој заштитен знак овозможуваат да се намали количината на надворешно пакување во малопродажбата. На овој начин се избегнува отпад, без да се откажете од привлечна презентација за клиентот. Тие исто така им овозможуваат на потрошувачите да вршат набавки што ги задоволуваат нивните потреби.

 

2.Производство

  • Внимателно планирање на производствениот процес за да се намали отпадот.
  • Употребата на природни материјали како дрво и рециклирани материјали ја чуваат животната средина.
  • Правилниот избор на материјали оневозможува токсини и гасови да ја загадат околината.
  • Испорака во поголема амбалажа ги редуцира штетните емисии и заштедува на пакување

  3. Отстранување на остатоци и отпад

   • Сортирање на отпадот за рециклирање од сертфицирани компании за рециклажа
   • Производство на енергија со термална рециклажа на соодветен отпад

   4. Враќање на Пластика

   icon_ruecknahme_von_rohstoffen
   • За лесен процес на рециклажа, пластиката мора да биде сортирана пред да биде испорачана
   • Не е можно да се вратат назад производи кои не се рециклирани.
    

    5. Кодекс на однесување на ВКФ Рензел

    Овој Кодекс на однесување е обврзувачки за сите вработени и сите добавувачи на ВКФ Рензел и во суштина се заснова на принципите на „Глобалениот договор на Обединетите нации“. Ги комбинира нашите барања за почитување на законот и правдата, како и етичкото однесување. Кодексот на однесување претставува побарување од нас, а во исто време претставува гаранција за нашите клиенти.


     
    Затвори мени
    Назад кон врвот